Kontakt do biura:
Camino Sp. z o.o.
ul. Nowa 6
05-500 Stara Iwiczna

e-mail: biuro@delawell.pl

Sprzedaż hurtowa:
tel. +48 608 60 11 02

Produkcja kontraktowa:
tel: +48 662 00 00 41

Dane rejestrowe:
Camino Spółka z o.o.
ul. Nowa 6,
05-500 Stara Iwiczna k. Piaseczna

Spółka została wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000275970, NIP 9512211064, Regon 140868365. Kapitał zakładowy firmy: 270 000 zł.

 

Rozwiązywania sporów online: www.ec.europa.eu/consumers/odr