Kontakt do biura:
Camino Sp. z o.o.
ul. Nowa 6
05-500 Stara Iwiczna
tel:+48 668 286 633
fax: +48 22 203 48 01
e-mail: info@delawell.pl, biuro@caminocare.com

Dział zamówień:
tel. kom.:+48 668 286 633
e-mail: info@delawell.pl

Dane rejestrowe:
Camino Spółka z o.o.
ul. Chłapowskiego 63/3
02-787 Warszawa
Spółka została wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000275970, NIP 9512211064, Regon 140868365. Kapitał zakładowy firmy: 270 000 zł.

 

Rozwiązywania sporów online: www.ec.europa.eu/consumers/odr